دموکراسی حرف نیست یک فرهنگ است باید آنرا شناخت پذیرفت وبه آن عمل کرد. آنان که با کلماتی درشت و پر طنین از دموکراسی سخن میگویند ولی در جزئی ترین کارها دمادم دموکراسی را زیر پا میگذارند دروغ میگویند

۱۳۹۱ مرداد ۱۲, پنجشنبه

یاداشتکها. یاداشتک پنجاه وهفتم اسماعیل وفا یغمایی کافه نشینی وکافه نشین ها

۱ نظر:

ناشناس گفت...

جناب اسماعیل ورزیده قلم: خدا عمرت بدهد که این هم در زمره همان نوشته هایی است که آدم به خودش می گوید انگار این را من نوشتم (یا باید می
نوشتم)!

نقاشباشی