دموکراسی حرف نیست یک فرهنگ است باید آنرا شناخت پذیرفت وبه آن عمل کرد. آنان که با کلماتی درشت و پر طنین از دموکراسی سخن میگویند ولی در جزئی ترین کارها دمادم دموکراسی را زیر پا میگذارند دروغ میگویند

۱۳۸۷ خرداد ۲۵, شنبه

یاداشتک هیجدهم.در عودت امام راحل. اسماعیل وفا یغمایی

یاداشتکها
یاداشتک هجدهم
اندر ارتحال مکرر و عودت مجدد امام راحل
اسماعیل وفا یغمایی

عرض کنم خدمت دوستان عزیز که : بنده قصد داشتم همزمان با ارتحال میمنت احوال امام راحل یاداشتکی نوشته وشادی دشمنان و سوگ دوستان امام راحل را منقص بنمایم ولی گرفتاریهای روزگار ونیز بقول قدیمیها ناخوش احوالی ها مجالی برای نوشتن باقی نگذاشت و حال که اندکی از مشکلات و ناخوشیها کاسته شده می خواهم در رابطه با رحلت امام راحل خدمت هر دو گروه بگویم که نخیر اشتباه به عرض رسانده اند !ایشان رحلت نفرموده اند! ارتحال هم ننموده! و به قول دکتر ساعدی اندکی هم فوت نکرده و سر و مر و گنده وجود و حضور دارند و اگر چرخش کواکب و صور و بروج آسمانی و گردش شرایط تاریخی ایجاب کند و ما هم همچنان دلمان را خوش کنیم که رحلت فرمود و رفت و تمام شد و خواب خرگوشی را (مثل خود بنده که دائم در غفلت غوطه ورم! و می خواهم همچنان گاو نراسلام عزیز را دوشیده و از شیر مبارکش برای مسلمین کره و پنیر و نیزدوغ بگیرم) ادامه بدهیم ایشان دوباره عودت می فرمایند و همانطور که اکثر علمای اسلام و منجمله امام دوم دور دوم امامت!! بعد از امام راحل بارها نطق نموده اند: ایشان زنده اند و دلیلش هم خود سید علی آقا و شرایط حاکم بر ایران است که با باصطلاح فوت حضرت امام شرایط حاکم بر ایران نه تنها دچار فوت و موت نشد که هچ! در معیت امام خامنه ای دسته گل دماغ پروری مثل احمدی نژاد آمده، که فی الواقع عصاره تمام عیاری است که از فضائل(که مفرد آن البته فضله است!) اسلام خمینی چکه نموده و تراویده و نشت کرده است.
با اشاراتی که فقیر کردم ممکن است عده ای فکر نمایند که این عبد مذنب خاطی دارم مثل علمای اسلام عزیز نوای جاودانگی بنیاد گذار جمهوری اسلامی را در می افکنم و بدین ترتیب اخمها در هم برود و مقداری ایمیل با نام و بی نام و تحلیل و تفسیر به دست بنده برسد که گویا بنده دارم میروم که بروم و از یک حدودی از یک سرحداتی! عبور بفرمایم! که هیچ خوب نیست بنابراین تا دیر نشده خوبست اندکی توضیحات بدهم که:ا
ای خوانندگان داننده و ای رفیقان موافق و مخالف سابق و لاحق و ای دوستان گرمابه و بوستان بدانید و آگاه باشید که این حضرت امام راحل یک وجود و موجود تاریخی است،حتما می گوئید بفرما! نگفتم یارو یه چیزیش میشه! داره میگه امام راحل یک وجود تاریخی است و بنده می گویم آری امام راحل یک وجود تاریخی است همانطور که در صف و صنف ایشان یعنی در جناح تاریخی شر، مرحوم چنگیز خان و برادر مسلمان مکتبی امیر تیمور گورکانی که بر خلاف سید علی آقا که دستش چلاق است پایش چلاق بود ولی با همان پای چلاق عالمی را در نوردید و صدها هزار تن را کشت و همیشه یک مسجد چوبی متحرک را با قاریان دائم القرائت، با لشکریان خود حمل می کرد، و نیز آقا محمد خان قاجار که چندین من از چشمهای مردم کرمان را از حدقه بیرون کشید ولی در حرم امام رضا از شدت ایمان غش می فرمود ومرحوم فتحعلیشاه قاجار که رختخوابش صد متر مربع بود و هر شب تا صبح خواتین حرمش چهار تا چهار تا کشیک شب داشتند که مبادا سلطان نیازی داشته باشد و بر آورده نشود و در طول عمرش گویا نزدیک به دو هزار دختر باکره را کره دار نمود و نیز شادروان آتیلا وخدا بیامرز هیتلر و نور به قبرش ببارد موسولینی وژنرال فرانکو وسالازار و امثالهم چه ما خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید همه و همه شخصیتهای تاریخی هستند.
توضیخ بیشتر اینکه شخصیت تاریخی کسی است که بر خلاف بقال مظلوم محله یا فلان کفاش مومن یا دبیر زحمتکش مدرسه یا شاعر دور از وطنی چون فقیر که شعاع زندگی اش چندان گسترده نیست، از وجود شخصی و اجتماعی خودش فراتر میرود و دامنه تاثیر و تاثرات ناشی از او در چرخشی وسیع از روزگار خودش می گذرد و یقه نسلهای بعد را هم میگیرد. شخصیتهای تاریخی اگر چه به طور فیزیکی مثل همه موجودات دو پا و چهارپا توسط تلاشهای ابوی و والده شان در شبی یا نیمه شبی شکل می گیرند و روی خشت می افتند، اما بابا ننه زحمتکش و مومن و مسلمان، به حول و قوه الهی و تحت عنایات تمامی نیکان و پاکان و ارواح مطهر و رعایت تمام نکاتی که در رساله ها نوشته شده است، تنهازحمت راه اندازی کالبد را می کشند که شخصیت تاریخی شخصیتا!! از قبل سر از رحم تاریخ و فرهنگ به در آورده و منتظر است تا در کالبد یا کالبدهائی خود را بنمایاند و نیز شخصیت تاریخی وقتی به اذن الهی، و زمانی که کار خودش را کرد و بابای ملتی را پیش چشمشان حاضر کرد و پس از روزگاری کوتاه یا دراز زحمت را کم کرد ، زحمت را کم نمیکند و ادامه تاریخی پیدا می کند و کنشها و واکنشها بر می انگیزد که بیا و ببین،و خر را بیار و باقلی را بار کن، یعنی مرحوم شخصیت تاریخی ، شخصا فوت می فرماید ولی روحا و جانا !می ماند و علت و معلولها ایجاد می کند که هر کدامش باعث کلی دردسر است این چنین است که حمله جناب اسکندر و تهاجماتی که از سالهای 22 هجری به ایران شروع شد و حمله مغول و تیمور و بسا حوادث دیگر علت و معلولهائی را باعث شد که گذشته از انکه بزرگترین دولت جهان قدیم را درب و داغان نمود باعث شده که ما قرنها بعد بدبختیهائی را تحمل کنیم که الان هم داریم می کنیم و باعث شد تا مغز استخوانمان از چیزهائی و تفکراتی و ایده ها و آرزوهائی نم بکشد،آن قدر که بعد از این همه بدبختی که بر سرمان آمده هنوز هم بجای دوشیدن بز شیر ده و مظلوم لائیسیته و اندیشیدن به جدائی واقعی دین از دولت وتعهد داشتن به حرفهای زیبایمان در عمل و توجه به پی افکندن فرهنگی نو و ارائه این فرهنگ نو که البته به مقدسات مردم احترام می گذارد ولی تسلیم کور و کر مقسات مردم نیست، همچنان مشغول دوشیدن گاو نر بوده و غافل از آنیم که ممکن است باز هم بجای شیری خوشمزه که باید کام و دهانمان را بنوازد ممکن است شاخهای شق و رق این گاو صد در صد نر مکتبی یک جاهای دیگری را نوازش کند که طبعا باید به خداوند متعال پناه برد
خمینی و خمینی ها در جامعه ایران بارها زاده شده اند و مرده اند و دوباره در کالبدی دیگر خودشان را نشان داده اند.خداوند مرحوم شیخ احمد احسائی را بیامرزد.ایشان اولین کسی هستند که در حول و حوش مشروطیت یعنی دوران خاقان ابن خاقان فتحعلیشاه قاجار تئوری امام زمان را تبدیل به یک تئوری سیاسی کردند.ایشان اعتقاد داشتند که اگر امام زمان هست پس باید وجود و تاثیر تاریخی داشته باشد و باب یعنی دری وجود داشته باشد که بتوان از ان طریق با امام غایب ارتباط گرفت و باید کسی باشد که از طریق او بتوان با امم غایب ربط و ارتباط پیدا نمود. ایشان برای حل تضاد طول زمان و مساله جسمانیت امام غایب تئوری خاصی داشتند که امام غایب می تواند در اجساد و سیماها و شخصیتهای مختلف ظهور داشته باشد و به همین علت هم زمینه آماده شد که بعد از ایشان جنبش بابیان به رهبری باب مورد پذیرش مردم قرار بگیرد، حالا بنده خبر ندارم که آیا امام غایب در اشکال مختلف خود را می نمایاند یا نه.این را باید از احمدی نژاد و زوار مسجد جمکران و کسانی که ادعای ارتباط با آقا امام زمان را دارند پرسید ولی مطمئنم و خبر دارم که از قرن سوم هجری و دوران نواب چهارگانه تا همین امروز بر پلی که از ان زمان تا امروز زده شده دهها بار خمینی زاده شده و مرده است.برویم تاریخ ایران را در تطبیق با تاریخ اسلام و بخصوص تشیع بخوانیم و حقیقت را ببینیم.علت ظهور های مکرر خمینی فرهنگ و تفکری است که به او امکان تولد مجدد می دهد و تا این فرهنگ و تفکر وجود دارد ایمان داشته باشیم خمینی هر بار که دفن شود دوباره از گور بر خواهد خاست و با هیئت و سیمائی دیگر به صحنه تاریخ پا خواهد گذاشت. در دوران انقلاب مشروطیت مبارزان و مجاهدان انقلاب مشروطه و خیل منورالفکران بسیار تلاش کردند و موفق شدند چند تائی از خمینی های روزگار را شکست دهند و سمبل آنها شیخ فضل الله را بر دار بکشند ولی در همان حال که شیخ بر دار میرفت رساله جناب شیخ وفشرده اندیشه هایش در تاقچه خانه های مردم در حال چرت زدن بود تا در فاصله ای نه چندان دور در هیئت رساله ها و کتابهای خمینی خود را نشان دهد و می توانیم بیندیشیم که چند صد هزارنسخه از این رساله ها در چاپخانه ها به طور مخفی منتشر شد و مورد اعتقاد و دارای اعتبار بود تا هنگامیکه خروش درود بر خمینی، روح منی خمینی! بت شکنی خمینی! سراسر ایران را لرزاند وتصویرهایش بر دستهای انقلابیون و ارتجاعیون به اهتزاز در آمد و شیخی مرتجع ومنجمد بر مسند قدرت نشست وجامعه عظیم ایران را که مثل یک دسته گل و بدون ویرانی و خونریزی بسیار به دامنش افتاده بود اینگونه تجزیه کرد و به خون و سیاهی نشاند که هنوز هم ماجرا ادامه دارد
برای جنگیدن با خمینی باید چه کرد؟چگونه می توانیم از این وجود یا اگزیستانس!! تاریخ مذهب زده ایران راحت شویم.می گویند برای مبارزه با دراکولا باید به صلیب و آب مقدس مسلح بود وبا چکش و میخ باید به سراغ او رفت تا قلب خون آشام شبها از کار افتد.برای مبارزه با خمینی بایددقیقا و مسلما آب مقدس! و کتاب مقدس! و فرهنگ مقدس! و نیز زرزرهای مقدس را به کناری نهاد که اینها در مملکت ما باعث بقای اوست و نه فنا. برای مبارزه با خمینی نباید با همان فرهنگ و تفکر منشعب از فرهنگ او به مبارزه برخاست.باید فرهنگی و و کاملا پالوده از تفکرات غبار گرفته ارتجاعی را ارائه کرد. فرهنگ نوین و اندیشه نو راه زاد و ولد و عودتها را البته نه در زمانی کوتاه خواهد بست و سرانجام روزگاری خواهد رسید که امام اگر هم پس از ارتحال عودت کند فضا و زمینه زیست نخواهد یافت و بناچار به گور خود باز خواهد گشت و برای همیشه انشالله راحل خواهد شد. در فرصتهای دیگر در این باره خواهم نوشت
چهاردهم ژوئن 2008 میلادی
عکسها
خمینی در کودکی و جوانی و پیری

۲ نظر:

ناشناس گفت...

وب تصاویر گروهها فهرست ورود
Google جست وجوی پيشرفته
تنظيمها
وب وب را جستجو کن میان صفحات فارسی بگرد

وب ‫يافته 1 - 10 از حدود 473 درباره دریچه زرد یادداشتها. (0.05 ثانیه)

وب - آ - ورد: March 2007یادداشتهایی برای مخاطب احتمالی یادداشتهای یه آدم ول معطل یادداشتهای یک کارتن خواب ... yellow window دریچه زرد Z Factor z8un Zabonderaz zaghart _آژیراک ___ ...
web-award.blogspot.com/2007_03_01_archive.html - 323k - ذخيره شده - صفحات همسان

راز: مسیحِ گوگنزرد، گرما و قدرت خورشید را دارد و معتقدم گوگن هم آن را آسمانی و قدسی میداند. ... يادداشتها. از مقاله بسیار استفاده کردم. جای آن در یک نشریه ی معتبر خالی است ...
www.pouyan.ws/archives/000849.php - 48k - ذخيره شده - صفحات همسان

کایروس: کلزارنگ زرد کلزا، خصوصاً در کنار سبز گندمها و کشتهای دیگر، دیدنیست. پويان، 11:10 صبح. يادداشتها. خوشم آمد. ghorghoro | November 24, 2005 05:28 AM. منم همينطور ...
www.pouyan.ws/photoblog/archives/001169.php - 36k - ذخيره شده - صفحات همسان
يافته های ديگری از دامنه www.pouyan.ws »

بیانیه ها و فراخوان: آژانس خبری کوروش18 مارس 2007 ... یادداشتهایی برای مخاطب احتمالی یادداشتهای یه آدم ول معطل ... yellow window دریچه زرد Z Factor z8un Zabonderaz zaghart _آژیراک ___ ...
bayan-ieh.blogspot.com/2007/03/blog-post_18.html - 172k - ذخيره شده - صفحات همسان

GAME GROUPيک دريچه نيز به بيرون بالکون جايي که شيپور و زنگوله وجود ..... اتاق تغليظ:وارد اتاق شده، يک سري ستون زرد رنگ خواهيد ديد و يک سري لوله آن را احاطه کردهاند. ...
ashkanplay.blogfa.com/post-121.aspx - 89k - ذخيره شده - صفحات همسان

ترانـــــه آزادیحتما هم متوجه حجم زیاد مجلات زرد شدی!مجله هایی که انگار تیتر همشون از یکجا میاد. ... پدیده زرد نویسی واقعیتی است نه مختص ایران .در همه جای دنیا پاپارازی ها ...
www.taraneyeazadi.blogsky.com/?PostID=90 - 77k - ذخيره شده - صفحات همسان

بلاگچین: وبلاگستان و توقیف روزنامه شرقهر نشریه دریچه ای است به روشنائی. توقیف شرق و نشریه نامه، بستن دو دريچه آفتاب رو .... پنج، شش سال پيش، وقتي دور روزنامهاي را از اين نوارهاي قرمز و زرد مجازي ...
www.blogchin.org/2007/06/toghife-roozname-e-shargh.html - 160k - ذخيره شده - صفحات همسان

معنویت در هنراين يادداشتها در طول کم ازکم ده سال روی هم انبار شدند و به اين ترتيب کتاب .... تازه در فزيک توسط اوستوالد و پلانک در آستانه ای قرن جديد دريچه شناخت های تازه ...
www.mehr.nl/farhang%20files/mojasema%20sazi/new_page_102.htm - 136k - ذخيره شده - صفحات همسان

براي كساني كه مايلند دينشان عميق و علمي باشدگفتم زمان ، زمان زبانی است سرخ و زرد دیگر غزل زبان زمان نیست ! ... مطالب آن را قبلا در جايی مطالعه نکرده ايد و دريچه ای جديد در نگاه به اين مکتب به روی شما ...
salehghaffari.persianblog.ir/rss.xml - 88k - ذخيره شده - صفحات همسان

آن روزها ـ آصف فکرت - جستجوی عبارت گنجینهءشرح حال خود نویســــم بر بیاض روی زرد. تا بدین صورت غــم هجران زدل بیرون کنـم ..... و سیاه، روشــنفکر ، و خواندنیها، برای ما دریچه ای به سوی جهان خارج بود. ...
www.fekrat.kateban.com/index.php?what=گنجینهء - 155k - ذخيره شده - صفحات همسان1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعديجستجو در ميان يافته های اخير | ابزارهای زبان | شگردهای جست وجو | Google آزمایشی را امتحان کنید

--------------------------------------------------------------------------------

©2008 Google‏ - Google‫ خانه ‏ - ‫همه چیز درباره Google ‏‏

ناشناس گفت...

وب تصاویر گروهها فهرست ورود
Google جست وجوی پيشرفته
تنظيمها
وب وب را جستجو کن میان صفحات فارسی بگرد

وب ‫يافته 1 - 10 از حدود 473 درباره دریچه زرد یادداشتها. (0.05 ثانیه)

وب - آ - ورد: March 2007یادداشتهایی برای مخاطب احتمالی یادداشتهای یه آدم ول معطل یادداشتهای یک کارتن خواب ... yellow window دریچه زرد Z Factor z8un Zabonderaz zaghart _آژیراک ___ ...
web-award.blogspot.com/2007_03_01_archive.html - 323k - ذخيره شده - صفحات همسان

راز: مسیحِ گوگنزرد، گرما و قدرت خورشید را دارد و معتقدم گوگن هم آن را آسمانی و قدسی میداند. ... يادداشتها. از مقاله بسیار استفاده کردم. جای آن در یک نشریه ی معتبر خالی است ...
www.pouyan.ws/archives/000849.php - 48k - ذخيره شده - صفحات همسان

کایروس: کلزارنگ زرد کلزا، خصوصاً در کنار سبز گندمها و کشتهای دیگر، دیدنیست. پويان، 11:10 صبح. يادداشتها. خوشم آمد. ghorghoro | November 24, 2005 05:28 AM. منم همينطور ...
www.pouyan.ws/photoblog/archives/001169.php - 36k - ذخيره شده - صفحات همسان
يافته های ديگری از دامنه www.pouyan.ws »

بیانیه ها و فراخوان: آژانس خبری کوروش18 مارس 2007 ... یادداشتهایی برای مخاطب احتمالی یادداشتهای یه آدم ول معطل ... yellow window دریچه زرد Z Factor z8un Zabonderaz zaghart _آژیراک ___ ...
bayan-ieh.blogspot.com/2007/03/blog-post_18.html - 172k - ذخيره شده - صفحات همسان

GAME GROUPيک دريچه نيز به بيرون بالکون جايي که شيپور و زنگوله وجود ..... اتاق تغليظ:وارد اتاق شده، يک سري ستون زرد رنگ خواهيد ديد و يک سري لوله آن را احاطه کردهاند. ...
ashkanplay.blogfa.com/post-121.aspx - 89k - ذخيره شده - صفحات همسان

ترانـــــه آزادیحتما هم متوجه حجم زیاد مجلات زرد شدی!مجله هایی که انگار تیتر همشون از یکجا میاد. ... پدیده زرد نویسی واقعیتی است نه مختص ایران .در همه جای دنیا پاپارازی ها ...
www.taraneyeazadi.blogsky.com/?PostID=90 - 77k - ذخيره شده - صفحات همسان

بلاگچین: وبلاگستان و توقیف روزنامه شرقهر نشریه دریچه ای است به روشنائی. توقیف شرق و نشریه نامه، بستن دو دريچه آفتاب رو .... پنج، شش سال پيش، وقتي دور روزنامهاي را از اين نوارهاي قرمز و زرد مجازي ...
www.blogchin.org/2007/06/toghife-roozname-e-shargh.html - 160k - ذخيره شده - صفحات همسان

معنویت در هنراين يادداشتها در طول کم ازکم ده سال روی هم انبار شدند و به اين ترتيب کتاب .... تازه در فزيک توسط اوستوالد و پلانک در آستانه ای قرن جديد دريچه شناخت های تازه ...
www.mehr.nl/farhang%20files/mojasema%20sazi/new_page_102.htm - 136k - ذخيره شده - صفحات همسان

براي كساني كه مايلند دينشان عميق و علمي باشدگفتم زمان ، زمان زبانی است سرخ و زرد دیگر غزل زبان زمان نیست ! ... مطالب آن را قبلا در جايی مطالعه نکرده ايد و دريچه ای جديد در نگاه به اين مکتب به روی شما ...
salehghaffari.persianblog.ir/rss.xml - 88k - ذخيره شده - صفحات همسان

آن روزها ـ آصف فکرت - جستجوی عبارت گنجینهءشرح حال خود نویســــم بر بیاض روی زرد. تا بدین صورت غــم هجران زدل بیرون کنـم ..... و سیاه، روشــنفکر ، و خواندنیها، برای ما دریچه ای به سوی جهان خارج بود. ...
www.fekrat.kateban.com/index.php?what=گنجینهء - 155k - ذخيره شده - صفحات همسان1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعديجستجو در ميان يافته های اخير | ابزارهای زبان | شگردهای جست وجو | Google آزمایشی را امتحان کنید

--------------------------------------------------------------------------------
وب تصاویر گروهها فهرست ورود
Google جست وجوی پيشرفته
تنظيمها
وب وب را جستجو کن میان صفحات فارسی بگرد

وب ‫يافته 1 - 10 از حدود 473 درباره دریچه زرد یادداشتها. (0.05 ثانیه)

وب - آ - ورد: March 2007یادداشتهایی برای مخاطب احتمالی یادداشتهای یه آدم ول معطل یادداشتهای یک کارتن خواب ... yellow window دریچه زرد Z Factor z8un Zabonderaz zaghart _آژیراک ___ ...
web-award.blogspot.com/2007_03_01_archive.html - 323k - ذخيره شده - صفحات همسان

راز: مسیحِ گوگنزرد، گرما و قدرت خورشید را دارد و معتقدم گوگن هم آن را آسمانی و قدسی میداند. ... يادداشتها. از مقاله بسیار استفاده کردم. جای آن در یک نشریه ی معتبر خالی است ...
www.pouyan.ws/archives/000849.php - 48k - ذخيره شده - صفحات همسان

کایروس: کلزارنگ زرد کلزا، خصوصاً در کنار سبز گندمها و کشتهای دیگر، دیدنیست. پويان، 11:10 صبح. يادداشتها. خوشم آمد. ghorghoro | November 24, 2005 05:28 AM. منم همينطور ...
www.pouyan.ws/photoblog/archives/001169.php - 36k - ذخيره شده - صفحات همسان
يافته های ديگری از دامنه www.pouyan.ws »

بیانیه ها و فراخوان: آژانس خبری کوروش18 مارس 2007 ... یادداشتهایی برای مخاطب احتمالی یادداشتهای یه آدم ول معطل ... yellow window دریچه زرد Z Factor z8un Zabonderaz zaghart _آژیراک ___ ...
bayan-ieh.blogspot.com/2007/03/blog-post_18.html - 172k - ذخيره شده - صفحات همسان

GAME GROUPيک دريچه نيز به بيرون بالکون جايي که شيپور و زنگوله وجود ..... اتاق تغليظ:وارد اتاق شده، يک سري ستون زرد رنگ خواهيد ديد و يک سري لوله آن را احاطه کردهاند. ...
ashkanplay.blogfa.com/post-121.aspx - 89k - ذخيره شده - صفحات همسان

ترانـــــه آزادیحتما هم متوجه حجم زیاد مجلات زرد شدی!مجله هایی که انگار تیتر همشون از یکجا میاد. ... پدیده زرد نویسی واقعیتی است نه مختص ایران .در همه جای دنیا پاپارازی ها ...
www.taraneyeazadi.blogsky.com/?PostID=90 - 77k - ذخيره شده - صفحات همسان

بلاگچین: وبلاگستان و توقیف روزنامه شرقهر نشریه دریچه ای است به روشنائی. توقیف شرق و نشریه نامه، بستن دو دريچه آفتاب رو .... پنج، شش سال پيش، وقتي دور روزنامهاي را از اين نوارهاي قرمز و زرد مجازي ...
www.blogchin.org/2007/06/toghife-roozname-e-shargh.html - 160k - ذخيره شده - صفحات همسان

معنویت در هنراين يادداشتها در طول کم ازکم ده سال روی هم انبار شدند و به اين ترتيب کتاب .... تازه در فزيک توسط اوستوالد و پلانک در آستانه ای قرن جديد دريچه شناخت های تازه ...
www.mehr.nl/farhang%20files/mojasema%20sazi/new_page_102.htm - 136k - ذخيره شده - صفحات همسان

براي كساني كه مايلند دينشان عميق و علمي باشدگفتم زمان ، زمان زبانی است سرخ و زرد دیگر غزل زبان زمان نیست ! ... مطالب آن را قبلا در جايی مطالعه نکرده ايد و دريچه ای جديد در نگاه به اين مکتب به روی شما ...
salehghaffari.persianblog.ir/rss.xml - 88k - ذخيره شده - صفحات همسان

آن روزها ـ آصف فکرت - جستجوی عبارت گنجینهءشرح حال خود نویســــم بر بیاض روی زرد. تا بدین صورت غــم هجران زدل بیرون کنـم ..... و سیاه، روشــنفکر ، و خواندنیها، برای ما دریچه ای به سوی جهان خارج بود. ...
www.fekrat.kateban.com/index.php?what=گنجینهء - 155k - ذخيره شده - صفحات همسان1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعديجستجو در ميان يافته های اخير | ابزارهای زبان | شگردهای جست وجو | Google آزمایشی را امتحان کنید

--------------------------------------------------------------------------------

©2008 Google‏ - Google‫ خانه ‏ - ‫همه چیز درباره Google ‏‏


©2008 Google‏ - Google‫ خانه ‏ - ‫همه چیز درباره Google ‏‏