دموکراسی حرف نیست یک فرهنگ است باید آنرا شناخت پذیرفت وبه آن عمل کرد. آنان که با کلماتی درشت و پر طنین از دموکراسی سخن میگویند ولی در جزئی ترین کارها دمادم دموکراسی را زیر پا میگذارند دروغ میگویند

۱۳۹۱ مرداد ۱۲, پنجشنبه

یاداشتکها. یاداشتک پنجاه وهفتم اسماعیل وفا یغمایی کافه نشینی وکافه نشین ها