دموکراسی حرف نیست یک فرهنگ است باید آنرا شناخت پذیرفت وبه آن عمل کرد. آنان که با کلماتی درشت و پر طنین از دموکراسی سخن میگویند ولی در جزئی ترین کارها دمادم دموکراسی را زیر پا میگذارند دروغ میگویند

۱۳۹۴ دی ۲۰, یکشنبه

در باره بیانیه همبستگی. اسماعیل وفا یغمائی


جمهوری اسلامی علیرغم قدرت نظامی و پلیسی اش و سرکوب توسط ارگانهای اطلاعاتی و چند میلیون نانخوری که برای بقای خود به بقای او نیازمندند  و نیز بقایای ریشه های مذهبی در میان اقشاری از مردم،درختی است در ظاهر تناور باریشه های پوسیده.درست مثل دولتهای پایانی ساسانی غولی با پاهای گلین. 
سی وشش هفت سال تجربه، اکثریت مردم را از یک وادی به وادی شناختی دیگر کشانده است.اکنون نه تنها مکتب و مرام خمینی و خامنه ای بلکه کل مکتب و مرام و مقدساتش در زیر نور داوریی دوباره قرار دارد. هر کس به قدر ظرفیت در این داوری شرکت دارد و یا شرکت خواهد داشت و بقول معروف شتر تاریخ بر درب هر سرائی و هر سری خوابیده است.
.فرهنگ کهنریشه ایران، و مردم، اکثریت مردمو بخصوص سر تافتن زن ایرانی ملایان حاکم را در برابر خود به زانو در آورده اند. این را خود ملایان بهتر از همه حس میکنند. مردم از همه امکانی تا بحال برای نجات خود استفاده کرده اند منجمله انتخابات و پس از هر تجربه گامی به پیش برداشته اند.بیانیه همبستگی برای دموکراسی گامی مثبت در این زمینه است که در این لینک ملاحظه میکنید اینجا کلیک کنید
من هم بعنوان یک ایرانی که مشتاق آزاد ی میهن و مردم خویش است و در طول سالیان همه چیز از دست داده و جز مهر این آب و خاک چیزی برایش نمانده این بیانیه را امضا کردم.باشد که این بیانیه تجربه ای باشد در پایان جولان جمهوری اسلامی و پیامی دیگر برای گوشهای شنوائی که میدانند نخستین گام برای آزادی گامهائی در پی خواهد داشت که نیروی تند باد و توفان را به عاریت گرفته است.
ایکاش در برابر هزاران کاندیدا کاندیداهائی چون پیر دلاور دکتر ملکی،شیرزن ستوده نسرین ستوده،انسان والای از کوره شناخت، از تاریکی مقدس تا روشنائی مردم و عشق رسیده، محمد نوری زاد و دهها و صدها مبارز والای آزادی در داخل مرزهای ایران بعنوان کاندیداهای مردم اعلام و پذیرفته میشدند تا ولی فقیه حتی اگر اعلام نکند در پایان بداند انتخاب مردم چیست و در لبه چه پرتگاهی ریش در گذرگاه توفان میجنباند. 
ایران عزیز ما به همت دلاور زنان و مردانش، کسانی که علیرغم تفاوت شناخت و عقیده و تفاوت ملیتهای حقیقی میدانند تمام ما و دهها نسل قبل از ما با هر عقیده و مرام شخصی، و با هر ملیت حقیقی بر دامان مادری پرورده شده ایم که نامش ایران است، و راه نجات ما از نجات مام میهن میگذرد،نجات خواهد یافت و ما، همه ما ،مام میهن را غرقه در شکوه و افتخار در ابتدای راه آزادی و دموکراسی باز خواهیم یافت .
اسماعیل وفا یغمائی
ده ژانویه 2016 میلادی

هیچ نظری موجود نیست: