دموکراسی حرف نیست یک فرهنگ است باید آنرا شناخت پذیرفت وبه آن عمل کرد. آنان که با کلماتی درشت و پر طنین از دموکراسی سخن میگویند ولی در جزئی ترین کارها دمادم دموکراسی را زیر پا میگذارند دروغ میگویند

۱۳۹۴ آذر ۲, دوشنبه

ظهور دوباره ضعفر جنی. اسماعیل وفا یغمائی

انسان شریف! و حتما با پدر مادری  مقاله ای نوشته که در این لینک ملاحظه میکنید منطق ارتجاع خامنه ای پاسداران قدس وبریده مزدوران وچاکران ولایت این انسان با پدر مادر چون بسیار صاحب شرم و حیا بوده حتی اسم خود را زیر مقاله ننوشته است. میتوان اندیشید شاید ضعفر جنی پادشاه مسلمان جنیان و از یاری رسانان امام حسین در عاشورا به روایت مجلسی، دست به قلم شده است.
 ضعفر جنی در این مقاله از یک عده انسانهای بسیار شریف و با پدر مادر که علیه من و امثال من مقاله نوشته اند نمونه آورده است.در همین مقاله یک تابلوی شاهکار از تصویر ابوبکر بغدادی و رفسنجانی و خمینی و بشار اسد و روحانی و لاجوردی و اعضای سابق فعال و نیمه فعال با ملایان را با تصاویر بنده و مصداقی و قصیم و روحانی و همنشین و... میکس کرده و تابلوئی سورئالیستی پدید آورده که فقط در کارگاه دوستداران  و فرهنگ نشات گرفته از یکنفر و عیالش میتواند پدید آید و بس
اول اینکه:
 نکنید اینکارها را عزیزان! جدا باعث آبروریزی است.نمیدانم به چه چیز سوگند یاد کنم ولی چالش ما از سر درد است اگر بفهمید و چالش شما متاسفانه از سر نفرت و حماقت . نفرت و حماقتی که گاه حیرت انگیز است وادامه اش باعث آبرو ریزی بیشتر است بهتر است بجای این چیزها و تلاشها کمی بیندیشید و عقل و شعور بخرج بدهید اگر این اعمال قابل باور بود الان دور مزار تمام دروغگویان مستبد و دغل عالم گنبد و بارگاه برپا شده بود بنابراین تا میتوانید ما را بکوبید ولی با راستی! و درستی!.
دوم اینکه هر عکسی را میتوان به هر عکسی چسباند و دل خوش داشت !ولی بد نیست توجه بفرمائید عکس واقعی جای دیگر و مربوط به انسان بزرگوار دیگریست زیرا در عالم واقعیت: این ما نبودیم و گویا کس دیگری بودکه به خمینی مجاهد اعظم گفت، به رفسنجانی نامه نوشت.با صدام و ملک دیده بوسی کرد و چائی و شربت خورد، شیوخ مترقی و گردن زن   را مترقی دانست وتلگراف تسلیت نوشت، راه جامعه بی طبقه و رهبری مستضعفان را با خرد و دانش! به ماموران سابق و لاحق سرویسهای خبر رسانی جهانی پیوند زد و خیلی شاهکارهای دیگر را انجام داد. اگر میخواهید عکس بکشید که در عالم واقع واقعی باشد به این سوژه بپردازید. تاکید میکنم در باره ما هر چه میتوانید بچسبانید تا خسته شوید. خدا قوت ! خسته نباشید وخداوند هدایتتان کند چون ما که توانش را نداریم و دچار نومیدی شده ایم.
اسماعیل وفا یغمائی
23 نوامبر 2015 میلادی

۲ نظر:

molaynejad گفت...

عصر خاموش باش کور و کر شو دیر زمانی است که گذشته و بپایان رسیده است .رهروان مسلک قشریت از آنجا که بخود باور ندارند و هر آنچه استاد ازل گفت می گویند هر یابس و چرندی که باشد بزبان و نوشته می آورند و هم چنان در دهلیز نمور و تاریک بی فرهنگی و نادانی به حیاتی انگل وار ادامه می دهند. زندگی اینان داستان زندگی آن مرغی است که برای یافتن دانه ای با انگشتان خود خاک را با با زور می کند و متوجه نیست که خاک از پشت بر سرش می ریزد.تربیت شدگان مکتب رهبر عقیدتی نفرت از منتقدین تا عمق وجودشان رسوخ کرده و از فکر و اندیشه روشن و اعتدال بیزارند و دردمندانه باید گفت که قشریت و جزمیت به جای مدار وبا زبان آدم صحبت کردن نشسته است

molaynejad گفت...

عصر خاموش باش کور و کر شو دیر زمانی است که گذشته و بپایان رسیده است .رهروان مسلک قشریت از آنجا که بخود باور ندارند و هر آنچه استاد ازل گفت می گویند هر یابس و چرندی که باشد بزبان و نوشته می آورند و هم چنان در دهلیز نمور و تاریک بی فرهنگی و نادانی به حیاتی انگل وار ادامه می دهند. زندگی اینان داستان زندگی آن مرغی است که برای یافتن دانه ای با انگشتان خود خاک را با با زور می کند و متوجه نیست که خاک از پشت بر سرش می ریزد.تربیت شدگان مکتب رهبر عقیدتی نفرت از منتقدین تا عمق وجودشان رسوخ کرده و از فکر و اندیشه روشن و اعتدال بیزارند و دردمندانه باید گفت که قشریت و جزمیت به جای مدار وبا زبان آدم صحبت کردن نشسته است