دموکراسی حرف نیست یک فرهنگ است باید آنرا شناخت پذیرفت وبه آن عمل کرد. آنان که با کلماتی درشت و پر طنین از دموکراسی سخن میگویند ولی در جزئی ترین کارها دمادم دموکراسی را زیر پا میگذارند دروغ میگویند

۱۳۹۳ تیر ۱۸, چهارشنبه

شاید آینه ای لازم باشد. اسماعیل وفا یغمائی

بر اساس اخبار، شورایملی مقاومت جلسه میاندوره ای داشته است که در این لینک [من باب اطلاع] ،میتوانید ملاحظه کنید. لینک:«اجلاس مياندوره يي شوراي ملي مقاومت ».
 فقیر شش ماه قبل که شورا جلسه داشت مطلبی با این عنوان لینک:«*اجلاس دو روزه شورا ی ملی مقاومت و دو کلمه از مادر عروس.»نوشتم که اگر مایل باشید میتوانید بخوانید. 
خواندنش را از این جهت توصیه میکنم که از جلسه قبلی تا حالاچیزی عوض نشده و مسائل یکی است و یکی دوتا به آن اضافه شده و بس. بجز این، خوشبختانه ،و گویا موقتا ،کمتر به مخالفان فحاشی و هتاکی شده است که جای شکر دارد و میشودتا دور بعدی که دوستان نفسی تازه کنند و شروع کنند، نفسی کشید.
دلم میخواست بجز از نکات مشترک این دو جلسه، روی برخی نکات دیگر یاداشتی مینوشتم که عجالتا فرصت نیست، فقط باز هم برای آقایان و بانوانی که مثل همیشه، مثل سی و سه سال سپری شده همه چیز را روشن و نمره آن را بیست می بینند تکرار میکنم چشمهایتان را باز کنید و حقایق را ببینید و به تخیلات شبه انقلابی پناه مبرید. یک اشاره میکنم بقیه را خود بخوانید.مثلا در این لینک:
«بازتابهاي تلويزيونهاي عربي از گردهمائى عظيم ايرانيان همه براي ازادي، پاريس- ويلپنت »
گوینده تلویزیون سیما از قول شبکه عربی التغییر میگوید: مراسم ویلپنت در کشورهای عربی و خاور میانه  منجمله عراق بلا دیده سی و یک میلیون بیننده داشته است.
 جدا ماشالله و  بارک الله! تا کور شود چشم ملای حرامزاده و جیره خوارانش!واقعا درود بر مردم خاورمیانه! و کشورهای عربی و بخصوص عراق که در گرداب فجایعی که میچرخد و باران خون و جسدی که بر سرشان میبارد سی و یکمیلیون نفرشان نشسته اند و مراسم ویلپنت را تماشا کرده اند! مراسم ویلپنتی که جداانترناسیونال بود! و از کشورهای مختلف بسا افراد که یک کلمه فارسی هم نمیدانستند باز هم آمدند تا طنین صدای انقلاب ایران را بشنوند! این هم البته باور کردنی است، اما شگفتا که تا همین لحظه که من در حال نوشتن هستم، مراسم ویلپنت نود و سه، روی همین یوتیوبی که رقم سی و یکمیلیون را اعلام میکند  فقط21 بیننده داشته است.
بروید و خودتان تماشا کنید، یعنی در ازای هر یک میلیون و دویست هزار بیننده عرب و خاور میانه ای،  گویایک بیننده کنجکاو ایرانی رفته و این مراسم را تماشا کرده است، سئوال میکنم چرا؟خوبست شما هم از خودتان سئوال کنید چرا؟
 برویدروی این لینک«http://www.youtube.com/watch?v=HNg68CEP6zs» که در آن میتوان اکثر فیلمهای مربوط به مراسم ویلپنت امسال را روی یوتیوب دید. مجموع کلیکها روی تمام فیلمها از الترناتیوی که ادعا میکند سخنرانی نمادش سی و یکمیلیون بیننده داشته،بعد از گذر دو هفته به هزار هم نمیرسد، چرا؟ 
چرا از خود سئوال نمی کنید که مقاومتی که بقول خودتان یکصد هزار شهید داشته است حتی به تعداد شهدایش هم بیننده روی یوتیوب ندارد تا بزرگترین واقعه انقلابی سال را که سخنرانی رئیس جمهور محبوب تمام آحاد خلق است! را، در آن غلغله چند ده هزار نفری که اهالی شصت و چند کشور در آن حضور داشتند و سی و یکمیلیون تماشاچی عرب و خاورمیانه ای داشته، و بسا سیاستمداران برجسته! در آن حضور داشته اندرا تماشا کنند؟.
براستی چرا؟چرا راه به اینجا ختم شده است؟ چه کسی ناراستی پیشه کرده است و در ناراستی راه میجوید؟ و آیا این هم مثل کشتارهای جنایتبار اشرف و لیبرتی زمینه سازیش به گردن منتقدانی است که ماههاست مورد بدترین تهاجمات البته بی نتیجه قرار گرفته اند. نکند این بار هم رفته اند و یوتیوب را بلوکه کرده اند!!،یا مشکل در جای دیگریست. 
همین امروزاعلام کرده اید که خطر بزرگی لیبرتی را تهدید میکند و ملایان خونخوار و مالکی جیره خوار و آدمکشانشان  سودای خونریزی دارند تا باز هم خون آن خستگان به آتش و توفان نشسته را که تا استخوان تراشیده شده اند و وجودشان گرما بخش تجمعات پر عظمت خارجه است را بریزند. میپرسم کجایند! کجایند سخنرانان عالیجاه! وآن سی و یکمیلیون عرب و خاورمیانه ای تماشاچی مراسم ویلپنت که از این انسانهای بی دفاع  بارها بخون کشیده شده دفاع کنند! کافی بود یکمیلیونشان نعره ای در زیر اسمان کبود بر میآوردند تا جهان بلرزد اما افسوس که در دنیای دروغ حقیقتی وجود ندارد.  نه عربی وجود دارد و نه عجمی تنها مائیم و واقعیت که با هیچ ترفندی تغییر نمی کند.
نمی دانم فرصتی باقی مانده یانه، نمی دانم شما را گوش شنوائی باقی مانده یانه؟نمی دانم آیا شما در رابطه با خودتان ترحمی در دل بجا مانده یا نه؟لطفا بخاطر خدای خودتان هم که شده به ریشه مشکل فکر کنید. شاید هم آینه ای لازم باشد.شاید که نه، حتما آینه ای لازم است باور کنید لازم است در آینه بخود نگاهی بیندازید ببینید آیا خودتان خود را میشناسید؟ایا هیچ شباهتی بین خود و آن خویشتنی که سی و چند سال قبل پا به راه نهاد میبینید؟
اسماعیل وفا یغمائی
نهم ژوئیه 2014 میلادی

هیچ نظری موجود نیست: