دموکراسی حرف نیست یک فرهنگ است باید آنرا شناخت پذیرفت وبه آن عمل کرد. آنان که با کلماتی درشت و پر طنین از دموکراسی سخن میگویند ولی در جزئی ترین کارها دمادم دموکراسی را زیر پا میگذارند دروغ میگویند

۱۳۹۳ تیر ۶, جمعه

جواب ابرا هیم در دفاع از اسماعیل و جواب اسماعیل به بزغائیل

من همانطور که قبلا نوشته ام علیرغم اعتراض بسیاری خوانندگان  تمام مقالاتی را که علیه من درج میشود در دریچه نشر میدهم تا تعداد بیشتری مرا بشناسند و مضار مرا دریابند و از من دوری کنند! که بقولی
با صد هزار مردم تنهائی
بی صد هزار مردم تنهائی
.انسان حتما محترمی مهرداد امینی (که من نمیدانم کیست احتمالا مستعار) لطف کرده و مقاله ای قلمی فرموده تحت عنوان جواب ابرا هیم در دفاع از اسماعیل  و تصاویر «پنج تن آل عبا»را هم بالای آن زده ،وزحمت فراوان کشیده که همانطور که حضرت اسماعیل ذبیح الله تخم ترکه حضرت ابراهیم خلیل الله  بود مرا که اسماعیل هستم به ابراهیم خدابنده عضوقدیمی و مسئول سابق مجاهدین که سالها در همین مقر مهر تابان در پاریس به خدمت مشغول بودبچسباند و خر خودش را براند.
حرفی نیست! .هر چند بنده تریاک نیستم که بر سر وافور بچسبانید و پک بزنید و نشئه توحیدی بشوید ولی بخل چرا؟ بچسبانید !  اگر میتوانید!، اما روی دو نکته هم بخاطر خدا وخود امام غایب و عیال محترمش [که به نقل از مرحوم کفعمی،  که در کتاب  مصباح نقل کرده ، همسر حضرت یکی از دخترهای ابی لهب است.( نجم الثاقب، ص325)  ،که من هم با اینکه سئوال دارم چرا با دختر ابی لهب ازدواج کرده ولی به تجربه  سالیان قبول دارم  حرف  کفعمی را!]،کمی فکر کنید .اول اینکه چرا «این همه عضو»از نر و ماده، و منجمله اعضای برجسته و منجمله محافظ اول رهبر، مسعود خدا بنده ،مام رسول به دامن رژیم شتافتند؟ راستی چرا؟ چرا این همه پیوستن و بریدن وغیره؟ چه مشکلی وجود دارد؟ دوم اینکه متاسفانه شما فکر میکنید «انقلابی» و «مترقی» هستید عزیزان . نیستید سالهاست که نیستید. نه انقلابی هستید و نه مترقی، مدتهاست یک مشت قدرت طلب سرگردانید که به هر طنابی چنگ میزنید و هر مرزی را در مینوردید تا از لحاف ملا چیزی هم گیرتان بیاید و در این مسیر تمام پرنسیبها را به گلاب خلص عقیدتی  سیاسی آغشته اید بطوریکه از چند فرسنگیتان نمیشود رد شد.، و چون به نحو ابلهانه ای خود را شاخص انقلاب و ترقیخواهی و محور آنها میدانید با این محور بقیه را محک میزنیدو متر میکنید و روضه انقلاب میخوانید.شما اگر مترقی و انقلابی نیم بند هم بودید  به دست بریده ابوالفضل قسم و به کاکل پر غبار ملت شریف و رنجدیده ایران سوگندهزاران چون من و خود من با افتخار در خدمتتان بودم تا در خدمت ملت و میهنم باشم ولی افسوس که خراب کردید و بد جوری هم .پس کمی روی این مسئله فکر کنید.و حالا از مقاله آقای مهرداد در مورد من بهرمند شوید . اسماعیل وفا یغمائی

هیچ نظری موجود نیست: