دموکراسی حرف نیست یک فرهنگ است باید آنرا شناخت پذیرفت وبه آن عمل کرد. آنان که با کلماتی درشت و پر طنین از دموکراسی سخن میگویند ولی در جزئی ترین کارها دمادم دموکراسی را زیر پا میگذارند دروغ میگویند

۱۳۹۲ تیر ۹, یکشنبه

پنج مقاله از توپخانه مبارکه.اسماعیل وفا یغمائی


خوانندگان گرمی
با اینکه به سفارش شماقرار  این بود که نوشته های توپچیان توپخانه مقام معظم را لینک ندهم،و باعث ترویج افکارشان نشوم! ولی با توجه به بالا گرفتن خیالپردازیهای حضرات که دارند کوشش میکنند از چند منتقد و مخالف، شخصیتهای بین المللی درست کنند و مرا و تنی چند دیگر را در داخل و خارج کشور به عرش اعلا برسانند،بخصوص در مقاله اقای محمد هادی،من این مقالات را لینک میدهم تا بخوانید.
فعلا قصد جواب ندارم خود مقالات گویاست. در یک کلام نویسندگان میفرمایند شرایط خطیر است! خفه شوید! حرف نزنید! ودر عالم خیال، یک توطئه جهانی داخلی و خارجی را علیه چشم و چراغ مقاومت آقای مسعود رجوی به تماشا نهاده اند!بابا عجبا عجبا! چقدر یک شاعر بقول حضرات بی ذوق و نادم و تواب و وارفته و از هضم رابع ملا گذشته،ویک زندانی سیاسی و چند تن دیگر مهم شده اند که می خواهند زیر آب یک انقلاب و یک شخصیت تاریخی را بزنند.  
عزیزان من!بقول استاد محمود مهدوی دامغانی در دانشگاه مشهد و فراز مهربانانه اش،عزیزان دل بابا! به پیر و پیغمبروبه دو دست بریده عباس علمدار حسین ابن علی ،نوشته های شما نشان قدرت ما نیست، نشان ضعف و انتقاد ناپذیری و تزلزل شماست و شما با این نوع مقالات دارید  بجای تامل روی اصل مشکل چوب حراج در میان هوادارانتان به حیثیت خود میزنید.بنده خدا مصداقی را  اگر چه با او همدردم ،من در تمام عمر بیش از سه ساعت ندیده ام ،و حتی یکبار هم از اول عمرتا همین حالا تلفنی صحبت نکرده ایم،این را برای دفاع نمیگویم زیرا ضرورتی نیست و ما می توانیم روزها با هم هم صحبت باشیم ولی واقعیت همین است که گفتم و تا جائیکه میدانم او برای بیماری و مشکلات جسمی اش به امریکا سفر کرده بود. اگر باور میکنید که نمی کنید چون متاسفانه نمی توانید حرف حساب را باور کنید من پس از با خبر شدن از استعفای آقایان روحانی و قصیم متاسف شدم و این تاسف را در میلی ابراز داشتم!چرا که از رنگارنگی شورا کاست و بر یکدستی آن که شایسته یک شورا نیست افزود، قبلا از اسکیزوفرنی سیاسی یاد کرده بودم من واقعا پیشنهاد میکنم بیماری توهم را که متاسفانه دائما به من نسبت میدهید در باره خودتان جدی گرفته و به یک روانشناس مراجعه فرمائید. توهم در عالم شعر زیاد خطرناک نیست و تا جائی که در خاطرم مانده آندره برتون از بزرگان آغازگر مکتب سورئالیسم می گوید: شاعران و نویسندگان میتوانند گاهی درب میان ضمیر خود آگاه و نا خود آگاه را باز نموده و از ذخایر شگفت ضمیر ناخود آگاه که اقیانوسی جادوئی است استفاده کنند،(نقل بمضمون)ولی سورئالیسم و استفاده از خیالپردازی در عالم سیاست و انقلاب می تواند بسیار خطرناک باشد و منجمله موجب خیالپردازیهای غریبی بشود که در نوشته اقای محمد هادی شاهدیم. بیش از این عجالتا حرفی ندارم فقط عرض میکنم ما را زیادی بزرگ نکنید برادران که پس لرزه های اشتباهات خود را به گردن ما بیاندازید  و خدای ناکرده گوش شیطان کر وچشم خامنه ای کور اگر یکروز بر اثر اشتباهات متوالی« دیگران» بلائی بر سر شورا و مجاهدین آمد ہ (بنا بر سنت سی چهل ساله)آن را به گردن دیگران و دشمنان خیالی بزرگنمائی شده بیاندازید و خود را تبرئه کنید و ذکر«کی بود کی بود من نبودم،بچه بزغاله بوده» بگیرید.من فکر میکنم هر انسان اندیشه ورزی میداند که یک تشکیلات سیاسی سالم را قویترین توفانها نمی تواند بلرزاند و از پس اش بر آید و این را صدها بار مسعود و مریم رجوی در سخنرانیهایشان تاکید کرده اند که سازمان مجاهدین وشورا از پس همه مشکلات بر می ایند مخصوصا که دهها بار آب بندی ایدئولوزیک هم شده اند، چه شده است؟ اگر تشکیلاتی وجود دارد که چند نفر میخواهند بقول شما ریشه کنش کنند مشکل داخلی است و بس. حتما میدانید جنبش مائو را یکبار چیانکایچک درسال 1927 به بعد در خون و سرکوب غرق کرد ولی انقلاب چین بیست سال  بعد  به رهبری مائو پیروز شد چون از درون استوار بود !نکند ما از چیانکایچک ملعون هم گردن کلفت تریم!! یا مشکل جای دیگرست.عجالتا همین قدر کافی است  برای اینکه صدای منتقد را خاموش کنید از او غولی  داخلی وبین المللی نسازید ما به همان تواب و نادم و فئودال و غیر انقلابی و زندگی طلب وبقیه چیزهائی که نثار کردید ! رضایت داریم! شما هم رضایت داشته باشید! .بیشتر را میگذارم برای بعد و در صورت ضرورت. خوانندگان را به خواندن هرپنج مقاله  مخصوصا مقاله استاد محمد هادی دعوت میکنم
اسماعیل وفا یغمائی

هیچ نظری موجود نیست: