دموکراسی حرف نیست یک فرهنگ است باید آنرا شناخت پذیرفت وبه آن عمل کرد. آنان که با کلماتی درشت و پر طنین از دموکراسی سخن میگویند ولی در جزئی ترین کارها دمادم دموکراسی را زیر پا میگذارند دروغ میگویند

۱۳۹۵ آبان ۱۱, سه‌شنبه

یاداشتکها یاداشتک پنجاه ونهم اسماعیل وفا یغمائی یاد یاران فرهاد و ابراهیمیاداشتکها یاداشتک پنجاه ونهم
اسماعیل وفا یغمائی
یاد یاران فرهاد و ابراهیم
------------------------------
....فراتر از تفسیرهای عالمان وزاهدان
فراتراز جدال میان مسجد و میخانه
فراتر از حدیث کفر و ایمان

فراتر از تبین های انقلاب و ارتجاع
که دین را دلال و پا انداز سیاست و قدرت کرده اند
وفراتر از زمزمه علیل دانش در کالبد شکافی خدا
بال گشوده است ابراهیم
بال گشوده است ابراهیم
و خرقه کهنه برجا نهاده است در این تابوت،اچنانکه بال میکشیم و برجا مینهیم به فرجام و بی شک
خرقه های کهنه در تابوت هامان
مترسیم وسر برگردانیم
در کنار ما ایستاده است ابراهیم....

اول نوامبر دو هزار و شانزده شش  سال از سفر ابراهیم آل اسحاق و فرهاد اسلامی میگذرد. رفتند و نرفتند و یادشان زنده است.در طول راه دراز سی و چند ساله که در توفان و رنج گذشت برای من همه چیز هم در سر جای خودش قرار گرفت و هم گاه کمرنگ شد یا پر رنگ شد و یا رنگباخت و محو شد. انقلاب، ارتجاع، خدا، اسلام، مذهب، لامذهبی، چپ، راست، توحید، تکامل و... آنچه در این دیر خراب هستی نه رنگ باخت و نه کمرنگ شدف معنای مهر و محبت، ترحم و انسانیت، دوستی وعشق و چیزهائی از این خانواده است. در باره ابراهیم و فرهاد قبل از این سروده و نوشته ام و حالا اضافه میکنم این دو اگر چه یکی از پیروان اندیشه شریعتی و دیگری حدود سی سال رزمنده مجاهد بود ولی این دو تا پایان و درسالیان دراز رنج و تلاطم و مبارزه و ...با این ارزشها همراه بودند و با این ارزشها زیستند و وفادار با این ارزشها چشم فرو بستند.پنهان نمی کنم که یادشان از زمانی که رفته اند اول نوامبر 2010 بر تنهائی و اندوه من افزوده است ونیز فکر میکنم با اندیشه با اینگونه انسانها و فارغ از سقف کوتاه و بلند و اکثرا خونین و پر فریبی که از مذهب و خدا ارائه میشود باور کرد که
از قلب خاک ساز و کبوتر بر آمدند
ای دل طلوع صبح زمین را امید دار
بادا که در دشت وجود به دور از رنج روانشان با شادی و جاودانگی دمساز باد
پیشانی و کتف فرح، مهشید و گلشید را به احترام می بوسم و از اندوه خود میکاهم
اسماعیل وفا یغمائی

هیچ نظری موجود نیست: