دموکراسی حرف نیست یک فرهنگ است باید آنرا شناخت پذیرفت وبه آن عمل کرد. آنان که با کلماتی درشت و پر طنین از دموکراسی سخن میگویند ولی در جزئی ترین کارها دمادم دموکراسی را زیر پا میگذارند دروغ میگویند

۱۳۸۸ آذر ۱۶, دوشنبه

مردم همیشه و جاویدان مردم
از زمان های گذشته در تاریخ
تا حال در هر کوچه و خیابان و شهر
ایران همیشه وجاودانه ایران است
از سلسله کوههای البرز
تا موجهای دریای عمان و خلیج فارس

هیچ نظری موجود نیست: